نامه سرگشاده سازندگان «زنانی با گوشواره های باروتی» به دبیر جشنواره فجر

تهیه کننده و کارگردان مستند «زنانی با گوشواره های باروتی» در نامه ای سرگشاده به دبیر جشنواره فیلم فجر نسبت به عدم داوری فیلم های مستند اعتراض کردند. .