ایجاد بیش از 45 هزار و 500 شغل تعاونی های استان کرمانشاه

مسئول اداره نظارت بر تعاونی های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: یکی از سیاست های تشکیل تعاونی ها ایجاد اشتغال پایدار است و در همین راستا تاکنون 45 هزار و 533 فرصت شغلی توسط آن ها در استان ایجاد شده است. نوشته ایجاد بیش از 45 هزار و 500 شغل تعاونی های استان کرمانشاه اولین بار ... .