استخدام اصلاح کار و نظافت کار در آرایشگاه

یک آرایشگاه واقع در هرمزگان به یک نفر اصلاح کار و نظافت کار خانم نیازمند است. نوشته استخدام اصلاح کار و نظافت کار در آرایشگاه اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir .