استخدام منشی خانم جهت موسسه ای در مرکز شهر کیش

موسسه ای در مرکز شهر کیش به منشی خانم آشنا به امور اداری و کامپیوتر بای شیفت بعدار ظهر نیازمند است. ساعت کاری: 3 تا 10 شب نوشته استخدام منشی خانم جهت موسسه ای در مرکز شهر کیش اولین بار در ایران استخدام. پدیدار شد.www.iranestekhdam.ir .