بمب گذاری «شهید بهائی» در تهران

کوروش داوطلب اعزام به جبهه شد. او بعنوان راننده آمبولانس در خط مستقر شد و توانست با برنامه از قبل تعیین شده با آمبولانس خود به ارتش بعثی بپیوندد. پس از پیوستن به ارتش بعثی بلافاصله از او برای بازجویی و شکنجه اسیران ایرانی استفاده شد. .