احتمال تغییر نرخ مالیات، قیمت بنزین و حذف یارانه در بودجه 97

رئیس سازمان برنامه و بودجه برای همفکری با نمایندگان در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی، مالیات و حذف یارانه دهک های بالا و متعادل کردن آنها در بودجه 97 اعلام آمادگی کرد.