بی‌خبر نیستم؛ برخی به بهانه مخالفت با دولت به امید و آینده ملت ضربه می‌زنند/ در خارج برای پیدا کردن شعبه دوم یک بانک باید با مترو یا اتوبوس بروید، اما اینجا قدم به قدم چند شعبه بانک مشاهده می‌شود / با

رئیس‌جمهور گفت: ناسپاسی‌ها و نامهربانی‌ها نسبت به مدیران بانک‌ها زیاد انجام شد، گفت: اکثر آنها نادرست بود. خدمات بانک‌ها فراموش شد من نمی‌گویم بانک نقضی ندارد ولی اگر کار بزرگ بانک‌ها نبود رشد اقتصادی چطور حاصل شد؟دولت مصمم است برای اینکه این مسیر ادامه پیدا کند. دنیا باید اعتمادش را نسبت به بانک‌های ما بیشتر کند.