از بحران آب عبور کردیم؛ اکنون ورشکسته ایم (+فیلم)

مدتی‌است درباره بحران آب در ایران صحبت می‌کنیم اما به نظر می‌رسد بحران بیش از اندازه طولانی شده و شاید امروز ما دچار ورشکستگی آب شده‌ایم. شواهد نشان می‌دهد سال 97 با کم‌آبی مواجه هستیم.