نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق

به نتایج نهایی انتخابات پارلمانی عراق دست یافته است که بر اساس این نتایج، ائتلاف های «السائرون»، «النصر»، «الفتح» و «دولت قانون»، در صدر قرار گرفته اند. .