مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران خبر داد: کنترل جمعیت موش در تهران با استفاده از شیوه های علمی

خبرگزاري آريا_ مديرعامل شرکت ساماندهي صنايع و مشاغل شهر تهران با بيان اينکه امکان نابودي صد در صدي موش هاي شهري وجود ندارد، گفت: اما قصد داريم با شيوه هاي علمي و کمک از متخصصين، جمعيت اين حيوان را کنترل و به حداقل برسانيم. .