افتخاری: پیش بینی قهرمانی آسیا را کرده ایم

مدیرعامل باشگاه استقلال با بیان اینکه پیش بینی های لازم برای قهرمانی در آسیا را کره اند گفت: خیلی ها در روزهای سخت به تیم ما کمک کردند تا این موفقیت ها رقم بخورد. .