نتایج نهایی انتخابات عراق 2018: متحدان ایران 148؛ مقتدی صدر 54 کرسی

نتایج نهایی اما غیر رسمی انتخابات عراق اگر چه حاکی است که ائتلاف السائرون به رهبری مقتدی صدر 54 کرسی را کسب کرده است، اما این تعداد تنها 2 کرسی بیشتر از کرسی های العبادی نخست وزیر فعلی است.  .