جعفرزاده ایمن آبادی: صحبت های وزیر ارتباطات کاملا درست و بحق است؛ با فیلترینگ و رواج فیلترشکن ها از چاله به یک چاه عمیق افتاده ایم / او این صحبت ها را از روی دلسوزی بیان کرده؛ زیرا می داند چه اتفاقی با دانلود فیلترشکن ها رخ خواهد داد

​غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، نایب رئیس فراکسیون مستقلین ولایی درباره اظهارات وزیر ارتباطات پیرامون فیلترینگ و استفاده مردم از فیلترشکن ها گفت: صحبت های وزیر ارتباطات کاملا درست و بحق است. او این صحبت ها را از روی دلسوزی می گوید چراکه نگاه می کند و می بیند با فیلتر تلگرام و استفاده از فیلترشکن ها، ... .