سرگردانی صبح چهارشنبه مسافران متروی کرج

صبح امروز مشکل فنی در خط 5 مترو و خروج مسافران از قطارها، برای ساعتی خدمات رسانی در این خط را متوقف کرد. مسئولان مترو طولانی شدن این مشکل را رفتار ماجراجویانه برخی از مسافران اعلام کردند. .