کامیون رانی حرفه ای پوتین روی پل کریمه + عکس

این پل در حالی افتتاح شد که نگرانی هایی درباره حمله از سوی ناسیونالیست های افراطی اوکراین وجود داشت. ولادیمیر پوتین در مراسم افتتاح این پل اعلام کرد که ساخت چنین پلی رویای تزار و رهبران شوروی سابق از جمله جوزف استالین بوده که اکنون تحت ریاست وی افتتاح می شود.    وی همچنین .