ظریف: شروع مذاکرات خوب بود

وزیر امور خارجه کشورمان می گوید «ما دنبال خیال بافی نیستیم که اروپا روابطش را با آمریکا به هم بزند. چنین چیزی نه امکان پذیر است و نه اروپایی ها این را می گویند، بلکه دنبال این هستیم که اروپایی ها از منافع خودشان دفاع کنند». .