مافیای زباله را می شکنیم

سلامت نیوز: رئیس کمیته اقتصادی شورای شهر تهران می گوید هر تهرانی روزانه سه برابر استاندارد دنیا پسماند تولید می کند و مدیریت زباله دست مافیاست. تهرانی ها هر روز 200 تن آهن دور می ریزند؛ 200 تن آهن می شود یک ساختمان 5طبقه 400 متری یعنی ما 20 واحد 100 متری را روزانه دور می ریزیم به گزارش سلامت ... .