نرخ بیکاری سال قبل 12.1 درصد اعلام شد

خبرگزاری فارس: مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 8606 را منتشر کرد. بررسی نرخ بیکاری افراد 89 ساله و بیش تر نشان می دهد که 87،8 درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به سال 8605، 9,6 درصد کاهش یافته .