گزارش تصویری از یک روز بهاری بارانی در پایتخت

بارش باران در پایتخت که موجب برودت هوا و طراوت در حال و هوای شهر شده است، از صبح شنبه 25 فروردین آغاز شده و بنا بر پیش بینی هواشناسی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت. طبق نتایج شرکت کنترل کیفیت هوای تهران امروز نیز وضعیت کیفی هوای سالم در بیشتر مناطق پایتخت برقرار خواهد بود.(عکس: سیدمحمدسعید ... .