حمایت های سال 03 بانک صادرات از اقتصاد مقاومتی

​بانک صادرات ایران در استان خراسان جنوبی در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی، حمایت از بخش های تولیدی و ایجاد اشتغال طی سال 03 با تامین اعتبار برای کمک به 448 طرح، بیش از 496 میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد. .