حضور مدیرعامل بانک توسعه تعاون در نمایشگاه بورس، بانک و بیمه

حجت الله مهدیان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بانک توسعه تعاون ضمن حضور در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه از برخی غرفه های این نمایشگاه بازدید نمود. .