معرفی کانال های ارتباطی بانک اقتصادنوین با مشتریان

با توجه به گسترش شبکه هاي مجازي و استقبال هم وطنان از اين ابزار ارتباطي، مشتريان بانک اقتصادنوين مي توانند از طريق کانال ها و ابزارهاي متنوع ارتباطي از آخرين اخبار نخستين بانک خصوصي جمهوري اسلامي ايران آگاهي پيدا کنند. .