فیلتر تلگرام همچنان خبر می سازد!

فصل اقتصاد - این روزها فیلترینگ تلگرام به یکی از بحث برانگیزترین موضوع ها تبدیل شده و حتی واکنش مسوولان سیاسی کشور را به دنبال داشته است تا جایی که اظهارنظرهای متفاوت و متناقضی مطرح شده و جدیدترین اظهارنظر هم امروز و از زبان دبیر شورای عالی فضای مجازی مطرح شد. .