افزونه فاینکس 2018 در دسترس بازدید کنندگان

فصل اقتصاد - در یازدهمین نمایشگاه بین المللی بورس ، بانک و بیمه با بکارگیری فناوری ها و راهکار های نوآورانه بستر مناسب تری رای استفاده مشارکت کنندگان، بازدید کنندگان و علاقه مندان فراهم آمده است. .