پست عجیب و نامفهوم کاوه مدنی

امروز خبرهایی دست به دست می شود که کاوه مدنی، معاون آموزش سازمان محیط زیست منتشر شده است. او در توییتی که البته بخشی از رشته توییت های روزهای گذشته اش است، این موضوع را تلویحا تایید کرده است. .