ایرانی ها 80درصد کاربران فعال تلگرام هستند

تحقیقات فرهنگسرای رسانه و شبکه های اجتماعی نشان می دهد که 87 درصد از افراد 18 تا 29 ساله در تهران حداقل عضو یک شبکه اجتماعی بوده و 80 درصد از کاربران فعال تلگرام، ایرانی ها هستند. .