تاریخ برگزاری الکامپ 24 مشخص شد؛ ادغام با تلکام در دستور کار نیست

سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور امروز با برگزاری یک نشست خبری، گزارش داد که بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی الکامپ در تاریخ 6 الی 9 مرداد ماه برگزار خواهد شد. .