جلوگیری از فعالیت بساط گستران منطقه 5/ ساماندهی ترافیک بلوار فردوس

شهرداری منطقه 5 با تشکیل اکیپ های ویژه و اتخاذ راهکارهای برنامه ریزی شده به درخواست شهروندان در خصوص رفع سد معبر بساط گستران در معابر عمومی تحقق بخشید. .