طنز؛ چگونه ثروتمند شویم؟

شاهین قدیانی در ستون طنز روزنامه قانون نوشت: «آن قورباغه را قورت بده»، «چه کسی پنیر مرا جابه جا کرد». به طور کلی با خواندن و شنیدن کتاب ها و سخنرانی های غیر ایرانی در خصوص ثروتمند شدن به موضوعاتی مثل انگیزه، پشتکار، سخت کوشی و… می رسیم. اما داستان ثروتمند شدن در ایران کاملا متفاوت است. کانال ... .