وال استریت سقوط کرد

معاملات جمعه بازارهای جهانی در حالی پایان یافت که پس از عملکرد ضعیف بانک ها، سهام شرکت های مالی به شدت سقوط کرد و با نگرانی از درگیری سوریه، وال استریت به افت خود ادامه داد. .