تحصن متقاضیان سوال از روحانی

جمعی از متقاضیان سوال از رییس‌جمهور در جایگاه هیات رییسه مجلس تحصن کردند. به گزارش ایسنا، در حالی که مجلس در میانه بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی بود و آخوندی مشغول ارائه دفاعیات خود در مقابل استیضاح‌کنندگان بود، مجتبی ذوالنور با عصبانیت در جایگاه هیات رییسه حاضر شد و وارد بحث و جدل با ... .