135 تخت سوختگی برای حادثه دیدگان احتمالی چهارشنبه سوری

ایران آنلاین /پرویز نمازی روز سه شنبه بابیان اینکه در مجموع 135 تخت سوختگی برای حادثه دیدگان احتمالی چهارشنبه سوری درنظر گرفته شده است، افزود: نیروی انسانی ، تجهیزات پزشکی و لوازم پشتیبانی به حد کافی برای حوادث شب چهارشنبه سوری پیش بینی شده است. وی تصریح کرد: متاسفانه مواد محترقه ... .