شمار مصدومان چهارشنبه آخر سال به 440 نفر رسید

رکنا: مصدومان چهارشنبه آخرسال تا ساعت 18:30 سه شنبه 22 اسفند به آمار 440 نفر رسید. این آمار برگرفته از آمار آسیب های 22 روز اخیر چهارشنبه آخرسال از اول اسفندماه است. .