راه حلی برای آشفتگی بازار ارز در ایران

فصل تجارت - رییس انجمن طلا، جواهر، نقره و سنگ های قیمتی خراسان رضوی در خصوص انتشار اوراق مشارکت ارزی توسط بانک مرکزی و وزارت نفت، اظهار کرد: برای حل آشفتگی بازار ارز و طلا در ایران باید اول مشکلات ریشه یابی شود. .