آخوندی باید نمایندگان را راضی کند/ عملکرد آخوندی در ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی مطلوب بوده است

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت:عملکرد آخوندی در ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی مطلوب بوده است. .