محمد علی ابطحی: از نظر قانونی رییس جمهور سخنگوی مردم است

«مردم سخنگو نمي خواهند، خدمتگزار مي خواهند» اين جملات واكنش محمدنبي حبيبي به اظهارات حسن روحاني است كه خود را سخنگوي مردم معرفي كرده بود. اظهارات حبيبي تنها واكنش جريان اصولگرايي به دولت دوازدهم نيست. در هفته هاي اخير شاهد بوديم كه پس از هر سخنراني رييس جمهور عده اي در جريان اصولگرايي به دولت ... .