امریکا تحمیل شروط بیشتر بر کره شمالی پیش از دیدار ترامپ با اون را منتفی دانست

مقام های دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا می گویند، قرار نیست پیش از دیدار تاریخی رهبران آمریکا و کره شمالی، شروط بیشتری بر کره شمالی تحمیل شود. .