کشفی که به کاهش عوارض دیابت و بیماری های قلبی می انجامد

مسیرهای پروتئینی که در بیماران دیابتی با تغییر در سطوح تری گلیسرید و هموگلوبین A1c، رابطه ای نزدیک دارند در پژوهش جدیدی که توسط موسسه قلب مرکز پزشکی Intermountain در شهر سالت لیک سیتی انجام شده، شناسایی شده اند. .