حسین باشاران به ایران آمد/ اجساد جانباختگان سقوط هواپیما ترکیه ای در ایران امروز تحویل داده می شود

حسین باشاران سرمایه دار ترکیه ای در پی سقوط هواپیمای شخصی اش در ایران بامداد امروز وارد کشور شد. در این سانحه هوایی دختر وی و هفت دوستش به همراه کادر پروازی جان باختند. .