مینا باشاران کیست؟

همزمان با اعلام هویت سرنشینان هواپیمایی که عصر دیروز در جنوب غرب ایران در اطراف شهرکرد سقوط کرد، نام یکی از سرنشینان این هواپیما به دلیل شهرت خانوادگی اش در صدر اخبار رسانه های ترکیه قرار گرفته است. مینا باشاران، دختر حسین باشاران، سرمایه دار و تاجر معروف ترکیه ای و مالک شرکت هولدینگ باشاران یکی از ... .