"ملکه قوّت" خلبان زن جت تركیه اى سقوط کرده در شهركرد (عكس)

شبکه خبر7 ترکیه: "ملکه قوّت" خلبان زن هواپیمای سقوط کرده ترکیه در آخرین تماس با برج مراقبت، مدتی پس از پرواز درخواست فرود داده بود و این درخواست وی در دستگاه برج مراقبت ثبت شده است. .