بازنگری بخشنامه ممنوعیت دریافت کارمزد استعلام ثبت احوال

فصل اقتصاد - دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی اعلام کرد: بانک های خصوصی خواهان بررسی دوباره بخشنامه ممنوعیت دریافت کارمزد استعلام اطلاعات مشتریان از سازمان ثبت احوال هستند. .