دریافت سود بانکی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع شد

فصل اقتصاد - سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، مصوبات امروز کمیسیون متبوعش را درباره شرایط دستگاه های اجرایی برای اخذ سود از حساب های بانکی تشریح کرد. .