افزایش بدهی های آمریکا به30 هزار میلیارد دلار

در گزارش منتشر شده به عنوان بخشی از بودجه پیشنهادی جدید آمریکا، تخمین زده شده است بدهی های واشنگتن تا سال 2028 به 30 هزار میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. .