وضعیت جسمانی جمشید مشایخی از زبان پسرش

پسر جمشید مشایخی از مرخص شدن این هنرمند از بیمارستان خبر داد و گفت: پدرم بعد از 23 روز بستری در بیمارستان، دیروز بعداز ظهر (23 بهمن ماه) از بیمارستان مرخص شد. .