استقبال از اقامه نمازجمعه تهران به امامت ابوترابی فرد

آشنا نوشت: اگر تهران باشم؛ این هفته به نماز جمعه خواهم رفت. علی شکوری راد هم گفت که اگر به او باشد، جانب انصاف را نگاه می دارد و اگر حقی را بشناسد، آن را پاس می دارد. .