راز پیشرفت ؛ تحلیلی درباره عوامل موثر در «رشد اقتصادی»

در مورد اقتصاد ایران همه فارغ از سمت وسوی سیاسی و فکری و مکتب مورد علاقه اقتصادی بر سر یک موضوع اتفاق نظر داریم و آن این است که می خواهیم اقتصاد کشور رشد کند. این ایده درستی است. تیم ورستال / ستون نویس فوربس  محمد ماشین چیان / سردبیر سایت بورژوا  در مورد اقتصاد ایران همه فارغ از سمت وسوی ... .