باارزش ولی ناکافی؛ بهبود رتبه اعتباری ایران چه اهمیتی دارد؟

تجارت فردا | طی سال های 2016 و 2017، با یک پله افزایش رتبه اعتباری ایران به شش ارتقا یافت. در آخرین رتبه بندی، رتبه ایران به پنج ارتقا یافته است. حمید آذرمند / تحلیلگر اقتصادی  رتبه اعتباری ایران مدت های طولانی از جانب کمیته مسوول رتبه بندی ریسک کشورهای دنیا در OECD، در پایین ترین درجه ارزیابی ... .