توقف روند افزایشی قیمت نفت در روزهای نخست ماه فوریه

روند افزایشی قیمت نفت که از ابتدای سال 2018 آغاز شده بود در روزهای نخست ماه فوریه متوقف شد. قیمت نفت سبک ایران در هفته منتهی به دوم فوریه بیش از 2 دلار برای هر بشکه کاهش یافت. .