بهره مندی 8610 خانوار روستایی استان در دهه فجر از آب شرب سالم

حمید روشن روان مدیر عامل این شرکت اظهار کرد: همزمان با چهلمین فجر انقلاب، 14 پروژه آبرسانی به روستاهای هفت شهرستان استان از نعمت آب شرب سالم برخوردار شدند. .